real estate is our life

ПОСРЕДН?ЧЕСТВО ПР? СДЕЛК? С НЕДВ?Ж?М? ?МОТ?

ПОСРЕДН?ЧЕСТВО ПР?:

 • Прайм Пропърти консултира продавача, за да може да определи реалната пазарна цена на предлагания имот към дадения момент и актуализирането й във времето спрямо обстановката на пазара за недвижими имоти.
 • Прайм Пропърти осъществява маркетингова и рекламна стратегия по предлагането на имота с цел максимално бързото намиране на клиенти за предлагания имот и максимално доброто му реализиране.
 • Нашите служители изискват пълен набор документи от продавача.
 • Прайм Пропърти защитава интересите на своите клиенти като осигурява необходимата юридическа и консултантска помощ до деня на нотариалното прехвърляне на имота и получаване на пълната стойност на продадения имот.
 • Нашите агенти провеждат огледи на имота с потенциални купувачи, предварително информирани за качествата, особеностите и предимствата на Вашия имот.
 • Ние Ви даваме пълна информация за моментното състояние на пазара за недвижими имоти, като по този начин Вие можете да коригирате параметрите на офертата си, така че тя да бъде конкурентноспособна на този пазар.
 • Можете да подадете оферта за предлагания от Вас имот в нашите офиси или да използвате тази възможност.

ПОСРЕДН?ЧЕСТВО ПР? ПОКУПКА НА НЕДВ?Ж?М? ?МОТ?

 • Поучване на пазара за недвижими имоти към момента по зададени от купувача критерии, за да могат да бъдат удовлетворени напълно неговите изисквания.
 • Прайм Пропърти съветва и подпомага клиента при избора на имот
 • Прайм Пропърти подготвя пълния набор от документи за собственост на съответния имот и осъществява проверка за наличие на евентуални тежести (ипотеки, възбрани и пр.)
 • Прайм Пропърти оказва юридическа и консултантска помощ до деня на нотариално прехвърляне и получаване на нотариалния акт за новозакупения имот.
 • Ние се стремим да Ви даваме пълна информация за моментното състояние на пазара за недвижими имоти, като по този начин Вие можете да коригирате параметрите на вашето търсене, така че да получите най-доброто от пазара.

ПРЕДЛАГАМЕ В? ПРОЕКТ? НОВО СТРО?ТЕЛСТВО

Като резултат от нашето сътрудничество с български и чуждестранни банки, строителни предприемачи и инвеститори, Ви предлагаме консултиране по проекти ново строителство, посредничество при закупуване на недвижими имоти и осигуряване на банкови кредити за покупка на имот.

Подробна информация за всички наши проекти ново строителство можете да намерите в нашите офиси.

КОНСУЛТАЦ?? ? СЪДЕЙСТВ?Е ЗА Ж?Л?ЩН? КРЕД?Т?

 • Кредитни консултации и съдействие при получаване на жилищни кредити в нашите офиси ще получите компетентен съвет и съдействие при кандидатстване за кредити за закупуване на жилище.
 • Ние ще Ви насочим към кредитна институция, чиито условия на кредитиране са подходящи за Вас.

Открийте своят имот с
Прайм пропърти

Адрес:
бул. "8-ми декември" 1
1700 София
Телефон:
 • +359 2 974 43 31
 • +359 897 88 34 01
 • +44 20 7870 6611
Skype:
 • primepropertybulgaria
E-mail: